ZAPOŠLJAVAMO U SKLOPU PROJEKTA "BRIGA O STARIM I NEMOĆNIM OSOBAMA II"

12. siječnja 2023.

12. siječnja 2023.

RADNICA ZA POTPORU I PODRŠKU OSOBAMA STARIJE ŽIVOTNE DOBI I OSOBAMA U NEPOVOLJNOM POLOŽAJU U SKLOPU PROJEKTA "BRIGA O STARIM I NEMOĆNIM OSOBAMA II"

Radno mjesto

Mjesto rada: ŠIBENIK, ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA


Broj traženih radnika: 1


Vrsta zaposlenja:

 • Na određeno; novootvoreni poslovi
 • mogućnost zaposlenja osobe sa invaliditetom

Radno vrijeme: Puno radno vrijeme


Način rada: Smjena - prijepodne


Smještaj: Nema smještaja


Naknada za prijevoz: Bez naknade


Natječaj vrijedi od: 12.1.2023.


Natječaj vrijedi do: 20.1.2023.


Uvjeti na radnom mjestu: Terenski rad


Posloprimac

Razina obrazovanja:

 • Osnovna škola niži razredi
 • Završena osnovna škola
 • Srednja škola 3 godine
 • Srednja škola 4 godine

Radno iskustvo: Nije važno


Ostale informacije:

Javni poziv za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za projekt „Briga o starim i nemoćnim osobama II“, UP.02.1.1.16.0206 – u sklopu programa zapošljavanja žena „Zaželi“ UP.02.1.1.16 za zasnivanje radnog odnosa na određeno – 5 mjeseci pružanje usluge potpore i podrške starijim i/ili nemoćnim osobama. Jedna radnica brinut će o najmanje 6 krajnjih korisnika.
Razina obrazovanja: bez završene osnovne škole, osnovna škola niži razredi, završena osnovna škola, srednja škola 3 godine, srednja škola 4 godine
Radno iskustvo: Nije važno

Opis poslova:

 • pomoć u dostavi namirnica, lijekova i drugih potrepština
 • pomoć u pripremi obroka u kućanstvu korisnika
 • pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora korisnika
 • pomoć pri oblačenju, svlačenju i održavanju osobne higijene korisnika
 • pomoć u posredovanju pri ostvarivanju raznih prava (plaćanje računa, dostava pomagala i sl.)
 • pružanje pomoći korisnicima u socijalnoj integraciji
 • pratnju i pomoć u raznim društvenim aktivnostima

Posao podrazumijeva rad na terenu.

Mjesto rada: Šibenik, Primošten, Rogoznica

Kandidatkinje moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

-nezaposlene žene prijavljene u evidenciju nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem (bez osnovne škole, osnovna škola, srednja škola 3 godine, srednja škola 4 godine).

Napomena: prednost pri zapošljavanju imaju pripadnice ciljnih skupina koje pripadaju teže zapošljivim/ranjivim skupinama koje su definirane člankom 8.1.1. Posebnih uvjeta Ugovora, a to su:
- žene od 50 godina i više,
- žene s invaliditetom,
- žrtve trgovanja ljudima,
- žrtve obiteljskog nasilja,
- azilanti,
- žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl.
- liječene ovisnice,
- povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci,
- pripadnice romske nacionalne manjine,
- beskućnice,
- pripadnice ostalih ranjivih skupina (samohrane majke, žene poginulih hrvatskih branitelja).


Dodatna dokumentacija za pripadnice ranjivih skupina:

 • žene od 50 godina i više – kopija osobne iskaznice
 • osobe s invaliditetom – nalaz, rješenje ili mišljenje relevantnog tijela vještačenja o vrsti, stupnju ili postotku oštećenja ili potvrde o upisu u Hrvatski registar osoba s invaliditetom
 • žrtve trgovanja ljudima - uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva trgovanja ljudima
 • žrtve obiteljskog nasilja - uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva obiteljskog nasilja
 • azilantice – odluka o odobrenju azila koju izdaje MUP
 • žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl. - rješenje/uvjerenje centra za socijalnu skrb o prekidu prava na smještaj kao oblika skrbi izvan vlastite obitelji
 • liječene ovisnice - potvrda institucije/udruge/pravne osobe da se liječila od ovisnosti o drogama
 • povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci - potvrda o otpuštanju
 • pripadnice romske nacionalne manjine – izjava osobe o pripadnosti nacionalnoj manjini
 • beskućnice - rješenje centra za socijalnu skrb o smještaju u prihvatilište/prenoćište odnosno o korištenju usluge poludnevnog boravka ili potvrda pružatelja usluge smještaja u prihvatilište/prenoćištu ili pružatelja usluge poludnevnog boravka da je osoba korisnik usluge ili uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine beskućnica.
 • pripadnice ostalih ranjivih skupina - potvrda/uvjerenje ili drugi jednakovrijedan dokument nadležnih institucija iz kojeg je vidljivo da se radi o pripadnici ranjive skupine (izjava osobe nije prihvatljiv dokaz)
 • samohrane majke – potvrda/uvjerenje Centra za socijalnu skrb ili drugi jednakovrijedan dokument nadležnih institucija
 • žene poginulog hrvatskog branitelja – potvrda o statusu hrvatskog branitelja i vjenčani list


 Zamolba treba sadržavati:
 

 • kratka zamolba i životopis (s naznačenim brojem telefona)
 • preslika svjedodžbe ili drugi službeni dokument iz kojeg je vidljiva stečena stručna sprema 
 • potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje da se osoba vodi u evidenciji nezaposlenih (datum izdavanja nakon objave javnog poziva)
 • potvrda o stažu s mirovinskog osiguranja
 • preslika osobne iskaznice ili drugi jednakovrijedan dokument
 • potvrda o pripadnosti ranjivoj skupini (ako je kandidat ranjiva skupina

Zamolbe slati na adresu: Udruga Za sport grada Šibenika, Braće Polića 3, 22000 Šibenik

Nepotpune prijave neće se razmatrati.


Poslodavac

Poslodavac: UDRUGA 'ZA SPORT' GRADA ŠIBENIKA


Kontakt: pisana zamolba: Braće Polića 3, 22000 Šibenik

https://burzarada.hzz.hr/RadnoMjesto_Ispis.aspx?WebSifra=129368140

EU banner Udruga za sport Šibenik
Izradu internetske stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
facebook