Novim projektom 50 nezaposlenih iz županije bit će osposobljeno za deficitarna zanimanja

14. listopada 2019.

Projekt 'Inovativni obrazovni programi za ranjive skupine tržišta rada u sektoru turizma i ugostiteljstva' predstavljen je na početnoj konferenciji održanoj u petak u vrtu sv. Lovre, a riječ je o projektu čiji je cilj trajno osposobiti 50 nezaposlenih osoba s područja županije za deficitarna zanimanja.

Svrha je projekta odgovoriti na društvene potrebe ranjivih skupina kroz pružanje inovativnih socijalnih usluga u obliku programa osposobljavanja s ciljem integracije istih na tržište rada u sektoru turizma i ugostiteljstva te povećanjem zapošljivosti rizičnih skupina. U suradnji s poslodavcima definirat će se obrazovni sadržaji, koji će biti aktualni i izravno povezani s potrebama na tržištu rada, što će ojačati sektor kvalitetnim kadrovima, a ranjive skupine učiniti lakše zapošljivim i konkurentnijim.

Turistički sektor jedan je od generatora rasta hrvatskog gospodarstva, stoga su kao temelj ovog projekta definirani programi osposobljavanja za deficitarna zanimanja na području Šibensko-kninske županije konobar/ica, pomoćni kuhar/ica, turistički vodič/turistička voditeljica, imajući na umu inovativni STEM pristup i naglasak na praktičnom osposobljavanju, i to minimalno 70% svakog obrazovnog programa.

Projektom će 50 nezaposlenih osoba pripadnika ranjivih skupina društva biti trajno osposobljeno za nove oblike zanimanja, što će rezultirati većim stručnim kompetencijama te boljom zapošljivošću. Nadalje, projektom se osposobljava 4 stručnjaka u obrazovanju za nove oblike poučavanja, individualniji pristup polaznicima obrazovanja te u značajnoj mjeri kako koristiti inovativne metode u obrazovanju odraslih, konkretno primjenom znanja o STEM obrazovanju te usmjerenosti na praktične izvedbe programa osposobljavanja.

U projekt će biti uključeno 50 nezaposlenih polaznika osposobljavanja s područja Šibensko-kninske županije, od čega 20 osoba mlađih od 25 godina, 20 osoba starijih od 54 godine i 10 osoba sa oštećenjima.

Provedbom projekta polaznicima ovih programa pruža se bolja mogućnost integracije na tržište rada. Novi programi osposobljavanja otklonit će ključne nedostatke postojećih programa, a to je zastupljenost praktičnog osposobljavanja, jer je naglasak u projektu na primjenu prakse i to u minimalnom omjeru od 70% ukupnog trajanja svakog programa.

Inovativni pristup programima osposobljavanja i primjena praktičnog rada temelj su za isporuku osposobljenih polaznika na tržište rada s visokom kvalitetom izlaznih kompetencija, visokom razinom praktičnih znanja, vještina i općih kompetencija, na veliku radost svih poslodavaca. Dugoročni učinci projekta multiplikativno se odražavaju na cijeli gospodarski sektor, jer većom zapošljivošću rizičnih skupina, rješavaju se problemi turističkog sektora slabo kvalificirane radne snage, pomanjkanje ponude novih proizvoda i sezonske naravi turizma.

EU banner Udruga za sport Šibenik
Izradu internetske stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
facebook