INOVATIVNI OBRAZOVNI PROGRAMI ZA RANJIVE SKUPINE TRŽIŠTA RADA

11. listopada 2019.

Svrha i opravdanost projekta

Svrha je projekta odgovoriti na društvene potrebe ranjivih skupina kroz pružanje inovativnih socijalnih usluga u obliku programa osposobljavanja s ciljem integracije istih na tržište rada u sektoru turizma i ugostiteljstva te povećanjem zapošljivosti rizičnih skupina.

U suradnji s poslodavcima definirat će se obrazovni sadržaji, koji će biti aktualni i izravno povezani s potrebama na tržištu rada, što će ojačati sektor kvalitetnim kadrovima, a ranjive skupine učiniti lakše zapošljivim i konkurentnijim. Turistički sektor jedan je od generatora rasta hrvatskog gospodarstva, stoga su kao temelj ovog projekta definirani programi osposobljavanja za deficitarna zanimanja na području Šibensko-kninske županije: konobar/ica, pomoćni kuhar/ ica, turistički vodič/turistička voditeljica, imajući na umu inovativni STEM pristup i naglasak na praktičnom osposobljavanju, i to minimalno 70% svakog obrazovnog programa.

Ciljevi projekta

  1. Opći cilj projekta je odgovoriti na društvene potrebe ranjivih skupina kroz pružanje inovativnih socijalnih usluga u obliku programa osposobljavanja s ciljem integracije istih na tržište rada u sektoru turizma i ugostiteljstva te povećanjem zapošljivosti rizičnih skupina.
  2. Specifični cilj je stjecanje stručnih znanja ranjivih skupina potrebnih za rad u sektoru turizma i ugostiteljstva, kroz razvoj i provedbu programa osposobljavanja i/ili usavršavanja te organiziranu praktičnu nastavu na radnom mjestu kod poslodavca Krešimir d.o.o.
  3. Specifični cilj je poboljšanje stručnih i pedagoških vještina i znanja stručnjaka iz turističko-ugostiteljskog sektora, kroz razvoj programa i provedbu programa usavršavanja predavača i mentora.
  4. Specifični cilj je stjecanje općih kompetencija i mekih vještina, točnije komunikacijskih, prezenterskih (profesionalnog ponašanja) te vještina ublažavanja stresa i opuštanja, u sklopu programa osposobljavanja i praktične nastave na radnom mjestu kod poslodavca.

Ciljne skupine uključene u projekt

50 nezaposlenih polaznika osposobljavanja s područja Šibensko-kninske županije, od čega je:
• 20 osoba mlađih od 25 godina
• 20 osoba starijih od 54 godine
• 10 osoba sa oštećenjima

Dugoročni učinci projekta

Provedbom projekta polaznicima ovih programa pruža se bolja mogućnost integracije na tržište rada. Novi programi osposobljavanja otklonit će ključne nedostatke postojećih programa, a to je zastupljenost praktičnog osposobljavanja, jer je naglasak u projektu na primjenu prakse i to u minimalnom omjeru od 70% ukupnog trajanja svakog programa. Inovativni pristup programima osposobljavanja i primjena praktičnog rada temelj su za isporuku osposobljenih polaznika na tržište rada s visokom kvalitetom izlaznih kompetencija, visokom razinom praktičnih znanja, vještina i općih kompetencija, na veliku radost svih poslodavaca. Dugoročni učinci projekta multiplikativno se odražavaju na cijeli gospodarski sektor, jer većom zapošljivošću rizičnih skupina, rješavaju se problemi turističkog sektora slabo kvalificirane radne snage, pomanjkanje ponude novih proizvoda i sezonske naravi turizma.

NOSITELJ PROJEKTA: Udruga „Za sport“ grada Šibenika
PROJEKTNI PARTNERI: Šibenik, Šibenska privatna gimnazija s pravom javnosti, Krešimir d.o.o.

UKUPNI IZNOS PROJEKTA 1.822.900,00 HRK
UKUPNI IZNOS POTPORE 1.822.900,00 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 23.4.2019. – 23.4.2021.
Trajanje projekta: 24 mjeseca

KONTAKT
Ida Todosijević, voditeljica projekta
Udruga „Za sport“ grada Šibenika Braće Polića 3, 20 000 Šibenik
e-mail: info@uzs-sibenik.hr
tel: 095 1966 235
www.uzs-sibenik.hr

ZA VIŠE INFORMACIJA: www.strukturnifondovi.hr
Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali

Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost udruge “Za sport“ grada Šibenika.

EU banner Udruga za sport Šibenik
Izradu internetske stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
facebook